Емоционалното здраве – профилактика на заболяванията