Как да подкрепяме децата в периода на преход към ясла, детска градина или училище