Как различията в организациите да доведат до единство в решенията и действията?