Образователен Коучинг за практикуващи коучове, ниво II