Образователен Коучинг за преподаватели и родители, ниво I