Изграждане на семейна култура на сътрудничество, възпитание без похвали и наказания