Пътят напред сред тишината, спокойствието и силата на Родопите