Учители


Ненасилствената комуникация е метод за общуване, създаден от американския психолог д-р Маршал Розенберг, който съчетава позитивната психология на Каръл Роджърс и философията за ненасилие на Махатма Ганди. Самият метод включва използването на 4 стъпки при изразяването и изслушването, които имат за цел отправянето на ясни послания и намаляване на фините форми на насилие в думите, което като резултат води до намаляване на конфликтите и неразбирателствата. Съществено значение в тази комуникация се отделя на осъзнаването и включването в общуването на човешките емоции и на човешките потребности, като за последните се смята, че са корените на емоциите, които изпитваме.

Методът на Ненасилствена комуникация е широко застъпен и успешно се прилага в много училища по света. През последните години все повече български учители в училища и детски градини, включват принципите заложени в метода в своята работа с децата. Те споделят, че използвайки езика на емоциите и потребностите, в ежедневното преподаване, не само намаляват конфликтите и трудните ситуации, но и учат децата на емоционална грамотност. Изслушвайки и зачитайки своите възпитаници ги подкрепят да са по – концентрирани и фокусирани върху учебния процес. Това от своя страна води до по – висока степен на удовлетвореност за самите учители.


Безплатни ресурси в помощ на учителя:

 


 


468 ad