Интерактивните методи – реална алтернатива в работата на учителя